اضطراب پژوهش

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
حسنی، مهدی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
108ص.
شابک: 
9786220007807
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
اضطراب پژوهش هر گونه ترس و پریشانی در طول فرایند تولید علم از انتخاب موضوع تا انتشار و حتی بازخوردهای پس از آن است. کتاب حاضر حاصل پژوهشی است که می‌کوشد اضطراب پژوهش را به عنوان یکی از موانع تحقیق و تولید علم در جوامع معرفی و ارتباط بین اضطراب پژوهش را با سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان بررسی کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب