اقتصاد

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
افشاری، مهران
دوست‌دار، آرمان
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
272ص.
شابک: 
9786005799828
پایه: 
دهم
پیش دانشگاهی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
پس از مرور فصل‌های کتاب «اقتصاد» و ارائه نکات هر درس، مهم‌ترین و استانداردترین سؤال‌های چند سال اخیر به صورت طبقه‌بندی شده و به منظور تثبیت آموخته‌ها آورده شده است. همچنین درج سؤال‌های آزمون سراسری سال 1390 و 1391 به همراه پاسخ تشریحی در پایان کتاب، سبب می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند به جمع‌بندی مطالب و مدیریت زمان در پاسخ‌گویی بپردازند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب