امروزم را تو بردار

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
اسماعیل‌لو، صدیقه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
80ص.
شابک: 
9786007973103
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب مجموعه‌ای از اشعار نو است که زبان ساده و روانی دارد. موضوع اغلب شعرها عشق است؛ اما شعر‌هایی هم درباره فقر، کودکان گرسنه، صلح و مادر سروده شده‌اند. شاعر به حال پرندگان افسوس می‌خورد که می‌توانند پرواز کنند. او درباره مادرش می‌گوید: «مادرم سال‌ها قصه می‌بافت برایم، هنوز، گرمم می‌شود در زمستان.» در جای دیگری آمده است: «من تمام‌شدنی نیستم، امروزم را تو بردار، قصه‌های فراوانی زاده می‌شوند در من... .»
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب