انگلیسی جامع دهم

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
فهیمی، زهرا
سعیدی، رضا
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
172ص.
شابک: 
9786006255750
پایه: 
دهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این کتاب کوشیده است مطابق کتاب درسی، با رویکردارتباطی فعال و خودباورانه و خلاقانه، به تکمیل مباحث کتاب درسی پایۀ دهم کمک کند. هر چهار مهارت زبانی و بخش‌های متنوع واژگان، درک مطلب، گرامر، صحبت‌کردن، شنیداری، تلفظ و نوشتاری در کتاب مورد توجه بوده‌اند. واژگان درس‌ها ابتدا به صورت تصویری و سپس در گروه‌های A (مکالمه)، B (معرفی واژگان) و C (واژگان دیگر بخش‌ها) بررسی شده‌اند. متن کتاب بیشتر به زبان انگلیسی است و فقط توضیح گرامر درس و معنی کلمه‌ها به فارسی داده شده‌اند. تست‌هایی برای دانش‌آموزان سخت‌کوش نیز در کتاب قابل دسترس است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب