انگیزش کلیدی برای یادگیری (راهنمای کاربردی برای والدین و معلمان)

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
میر‌حسینی، فاطمه‌سادات
زارع میرک‌آباد، اعظم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786003093775
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
بررسی انگیزش گامی اساسی برای شناخت آدمی است. شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از تأثیر آن بر فرایند یادگیری، به دانش‌آموزان و معلمان کمک می‌کند در اجرای برنامه‌های آموزشی روش‌های بهتری به‌کار گیرند. در این کتاب، ضمن تعریف مفهوم انگیزش، رویکردها و کاربردهای آن‌ها در انگیزش، مراحل شکل‌گیری انگیزه، انواع انگیزش، اثرات معلم و کلاس درس و هم‌سالان، نقش والدین در ایجاد انگیزه، و متغیرهای مهم در این باره مطرح شده‌اند. در نهایت، توصیه‌هایی کاربردی برای معلمان و والدین به منظور افزایش انگیزۀ دانش‌آموزان آمده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب