بازیافت و باز هم بازیافت

نام مجموعه: 
سبز‌اندیشی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
گروه نویسندگان
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
عباس زندباف
مجموع صفحات: 
64ص.
شابک: 
9789643899776
پایه: 
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
بازیافت از مهم‌ترین موضوعات در حفظ محیط زیست است. کتاب حاضر ابتدا بازیافت را تعریف می‌کند و دربارۀ چرایی و ضرورت آن توضیح می‌دهد. اثر خطرناک پسماند را می‌گوید، دربارۀ شیوه‌های بازیافت، بازیافت کاغذ، پلاستیک، باتری، مصالح ساختمانی، آزبست، پسماندهای بیمارستانی، فلز، آب خانگی و لاستیک خودرو صحبت می‌کند و نیز دربارۀ برچسب‌های زیست محیطی، اعداد روی قوطی‌های پلاستیکی و موادی که بازیافت‌پذیر هستند، توضیح می‌دهد. در تمام این موارد، بایدها و نبایدهایی را می‌گوید.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب