بازی‌های آوایی (1): آگاهی هجایی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
216ص.
شابک: 
9786000491444
مخاطب: 
مربی
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب اولین جلد از مجموعه کتاب‌هایی است که سعی دارد با فعالیت‌های آموزشی متنوع، مبتنی بر آگاهی واج‌شناختی، زمینه را برای رشد و پیشرفت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری کودکان مهد، پیش‌دبستانی، دبستانی و دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص یا اختلال ارتباطی تسهیل کند. آگاهی واج‌شناختی به عنوان عامل مؤثر در یادگیری خواندن و نوشتن به معنای آگاهی از ساختمان آوایی کلمات است، مهارتی که کودکان را قادر به شناسایی، تمییز و دست‌کاری اجزای کلمات (شفاهی) می‎سازد. این مهارت سطوح مختلفی دارد، ازجمله آگاهی هجایی، درون‌هجایی و واجی.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب