بحران و رشد

نام مجموعه: 
کلیدهای مدیریت زندگی
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
امینی، بیژن
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سمیه مشایخ
مجموع صفحات: 
340ص.
شابک: 
9786008733034
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
هر انسانی در زندگی خود بر سر دوراهی‌هایی قرار می‌گیرد که زندگی را از نظم طبیعی‌اش خارج می‌کنند. این تغییر بحرانی نیاز به مدیریت و کنترل دارد. کتاب حاضر در واقع بحران‌درمانی می‌کند. یعنی با خودآگاه کردن فرد نسبت به خود و بحران، دید دیگری به او می‌دهد تا معبری جدید به موفقیت پیش روی خود بگشاید. مهارت‌های ضروری زندگی، مهارت فردی و غلبه بر بحران، بررسی معنی پدیدۀ بحران، بحران‌های رشد، بحران‌های تصادفی یا سرنوشت‌ساز و بحران‌های روانی اجتماعی از جمله مطالب کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب