بر آستان ارادت: مصیبت‌نامه و اشعار محرم (جلد دوم)

نام مجموعه: 
بر آستان ارادت
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
192ص.
شابک: 
9789640225400
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
«آیین و مکتب هر جامعه‌ای به مراتب بیشتر از هر جریان دیگری در شعر آن روزگار ثبت شده است و این امر نشان از اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مکتب، در دل جوامع است.» مجموعه اشعار این کتاب درباره روزهای «تاسوعا» و «عاشورا» و همچنین درباره پسران امام حسین (ع)، «حضرت علی‌اصغر» و «حضرت علی‌اکبر»، سروده شده است. قالب شعرها مثنوی، غزل و قصیده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب