بوستان بی‌درخت

نام مجموعه: 
طنز جدی
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
امینی‌، اسماعیل
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
104ص.
شابک: 
9786002519221
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
در این مجموعه بسیاری از مسائل مهم اجتماعی و نقایص و کمبودها در قالب شعر طنز بیان شده است. رعایت حقوق دیگران، عدالت‌خواهی، خوش‌خلقی و... از مسائل مطرح در این اشعار هستند. همچنین‌ این اشعار نقیضه‌ای بر بوستان سعدی است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب