بوی بال فرشته می‌آید

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه اشعاری است که برای جوانان دبیرستانی انتخاب شده و برای آموزش کارگاهی شعر نیز مناسب است. شعرها در سه بخشِ «طعم صلوات»، «در کوچه‌های یوش» و «لیلی» ارائه شده است. شعر «کوچه و رُفتگر» از بخش اول، حکایت رفتگرانی است که سحرگاهان مشغول رُفت‌وروب کوچه‌ها و خیابا‌ن‌ها هستند. شعر « آخرین خبر» از بخش دوم، از اجلاس پروانه‌ها می‌گوید و شعر... .
نام مجموعه: 
شعر شباب
سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
علا، افشین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786227094398
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب