بگو باران ببارد

نام مجموعه: 
غیبت پیامبران
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
زمانی، هاجر
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
16ص.
شابک: 
9789649734774
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
پیامبران و امامان ما ویژگی‌هایی دارند که بعضی از آن‌ها معجزه هم محسوب می‌شوند. کتاب حاضر، از مجموعه‌ای چند جلدی، به شرح گوشه‌ای از دورۀ پیامبری حضرت ادریس (ص) می‌پردازد. داستان این کتاب از ظلم پادشاه وقت به مردم و گرفتن زمین‌های کشاورزی آنان می‌گوید و نیز از خشک‌شدن زمین‌ها در اثر دعای ادریس و به منظور تنبیه پادشاه. سرانجام با دعای ادریس و مردم، باران می‌بارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب