تاریخ مختصر شیمی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
ملاردی، محمد‌رضا
آقاپور مقدم، سید‌رضا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
536ص.
شابک: 
9789640810996
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
تاریخ علم شیمی از سرگذشت شیمی‌دان‌ها، دگرگونی‌های علمی وابستگی و پیاپی‌بودن آن‌ها با یکدیگر سخن می‌گوید و آیندگان را با چگونگی پیشرفت این علم آشنا می‌کند. موضوعات این کتاب عبارت‌اند از: صنایع شیمیایی دورۀ باستان، زندگی‌نامۀ فلاسفۀ یونان باستان، کیمیاگری (پیش از اسلام، مصر باستان، نوپا) و کیمیاگران نامدار، صنایع شیمیایی جهان اسلام، کشف گازها، تعیین فرمول شیمیایی ترکیب‌ها، آغاز شیمی آلی نو، طبقه‌بندی عنصرها، کشف اتم و پیوندهای شیمیایی، گیاشیمی و فوتوشیمی، صوت شیمی، شیمی سبز و نانو، نوبل و برندگان و جوایز آن.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب