تاسیسات الکتریکی جلد 3

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
220ص.
شابک: 
9786001246036
مخاطب: 
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب پیش رو مجلد سوم از دوره ای سه جلدی است که در آن مفاهیم کلی و جزیی درباره سیستم‌های الکتریکی جریان ضعیف، سیستم تلفن، سیستم‌های اعلام حریق، سامانه حفاظتی و سیستم‌های ارتباطی در 8 فصل و 7 پیوست شرح داده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب