تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه با تأکید بر مفاد اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش

نام مجموعه: 
مدارس یادگیرنده مرآت
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
محبی، عظیم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
176ص.
شابک: 
9786229550007
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
اقتصاد مقاومتی، یعنی توانمندی در تولید و صادرات، یعنی اتکا به تولید ملی، یعنی توانایی نوآوری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... . برای تحقق این ویژگی‌ها در کشور، نیازمند تربیت نسلی خلاق، نوآور و کارآفرین هستیم. تربیت نسلی فکور، با ایمان و کارآفرین از مأموریت‌های اصلی مدرسه بر اساس مبانی نظری سند حول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی می‌شود. کتاب حاضر، به منظور کمک به مدیران، معلمان و مربیان مدارس برای شناخت ویژگی‌های فوق و هدایت فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی مدرسه برای تربیت نسلی با این چنین ویژگی‌هایی است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب