تشریح وتحلیل خط تحریری

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
بهشتی، محمد
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
198ص.
شابک: 
9786006156750
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
در کتاب آموزش خط نستعلیق، ابتدا دربارۀ طرز نوشتن هر حرف توضیحاتی آمده و در مرحلۀ بعد نوشتن دو حرف متصل را تشریح کرده است. در ادامه تمریناتی برای آموزش بهتر درج شده و به این ترتیب خواننده به صورت تئوری یاد می‌گیرد و در عمل آنچه را آموخته اجرا می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب