تطهیر خیال

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
طیبان، سیدبهروز
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
204ص.
شابک: 
9786004761406
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
موضوع اصلی این کتاب «تطهیر خیال» است. کتاب در دو بخش کلی تنظیم شده‌است. بخش اول که تخصصی است، برای محققان، استادان و دانشجویان و بخش دوم برای عموم. بخش اول به مباحث وجودشناسی و معرفت شناسی قوۀ خیال و بخش دوم به عوامل، موانع و آثار تطهیر خیال و مباحث مربوط به سعادت انسانی اختصاص یافته‌است. مؤلف کوشیده ‌است به پرسش‌هایی اساسی مثل چیستی قوۀ خیال و منظور از تطهیر آن، عوامل و موانع تطهیر خیال و تأثیر این تطهیر بر سعادت حقیقی انسان‌ها پاسخ دهد.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب