تقویت مهارت‌های اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی (راهنمای والدین و مربیان)

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
ابراهیمی، علی‌اکبر
عابدی، احمد
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786003860063
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
معرفی کتاب: 
برخی از کودکان در شروع مدرسه آمادگی یادگیری ندارند و دلیل این مشکل شاید ناتوانی در مهارت‌های اجرایی باشد. همۀ ما در زندگی روزانه، کار و تفریح تحت تأثیر مهارت‌های اجرایی هستیم. کتاب حاضر برای توضیح این مهارت‌ها و تشریح نقش آن‌ها در یادگیری، رفتار و عواطف، و روابط به رشتۀ تحریر درآمده است و کوشیده تا علاوه بر درک بهتر این کارکردها، روش ‌هایی نیز برای تقویت آن‌ها در کودکان ارائه کند. در بخش‌های پنجم و ششم کتاب بازی‌هایی برای تقویت مهارت‌های اجرایی پیشنهاد شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب