تلفیقی فراگیر نابینا

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
فیروز جاییان گلوگاه، زلیخا
حداد دباغی، راحله
برزگر، نجاتعلی
احمدی، ولی‌الله
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
68ص.
شابک: 
9789640816165
مخاطب: 
والدین
نیروی توان‌بخشی
معرفی کتاب: 
هواداران دیدگاه آموزش تلفیقی و فراگیر بر آن‌اند که نیازهای ویژه آموزشی کودکان با ناتوانی، باید در کلاس عادی و از طریق همکاری بین نظام عادی و خاص برطرف شود. در سال‌های اخیر حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی گسترش یافته است؛ اما متأسفانه هنوز آگاهی و شناخت کافی نسبت به چگونگی برخورد با این گروه از دانش‌آموزان وجود ندارد. این کتاب با هدف پاسخ‌گویی به این نیاز و با عنایت به مشکلات موجود در مدارس ایران و برای معلمان و والدین این بچه‌ها نوشته شده است و در فصل دوم به‌طور خاص، به مسائل کودکان نابینا یا کم‌بینادر مدارس پرداخته است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب