تماشایی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
عرفان‌پور، میلاد
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786008145776
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر شامل سه دفتر است. اشعار دفتر نخست در قالب غزل سروده شده‌اند، دفتر دوم در قالب نیمایی و دفتر سوم در قالب رباعی. شاعر سی ساله این مجموعه البته به رباعی‌هایش مشهور است. ناشر این رباعی را برای پشت جلد کتاب برگزیده است: «دیدار بهاری من و گنجشکان/ آرامش جاری من گنجشکان/ من این طرف میزم و آن‌ها آن‌سو/ صبحانه‌ی کاری من و گنجشکان»
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب