تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت را پیدا کنی (نقشه راه هدایت تحصیلی برای موفقیت شغلی)

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
اسماعیلی، مهدی
غلامرضایی، حمید‌رضا
رئیسی، مرضیه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
292ص.
شابک: 
9786222182991
پایه: 
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
معرفی کتاب: 
نوجوانان دربارۀ شغل‌ها و چگونگی انتخاب آن‌ها اطلاعات اندکی دارند و آیندۀ شغلی را در قالب تحصیلات دانشگاهی و چند رشتۀ معدود مجسم می‌کنند. کتاب حاضر برای راهنمایی مخاطب نوجوان و خانوhدۀ او در انتخاب رشته و آشنایی با شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و مهارتی تدوین شده است. نویسندگان پس از بیان اهمیت دورۀ متوسطه و نقش آن در هدایت تحصیلی، مخاطب را به نگاهی به افق دانشگاه و خودآگاهی از مسیر تحصیلی تشویق می‌کنند و سپس با ارائۀ فرم‌های «خوداظهاری شخصی» و «خانواده و خوداظهاری»، او را از وضعیت خود مطلع می‌کنند تا بعد از شناخت رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی، بتواند برای انتخاب عاقلانه‌تر رشته اقدام کند. ‌
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب