تیزهوش و عقب مانده ذهنی

نام مجموعه: 
کفایت اجتماعی
سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سعید رضایی
مجموع صفحات: 
216ص.
شابک: 
9786003091221
مخاطب: 
مربی
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
پرورشی مشاوره و مددكاری
معرفی کتاب: 
درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکلات اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ می گردند، مخاطبان مجموعه کتاب‌‌های «کفایت اجتماعی» خواهند بود. نویسنده کوشیده است با آوردن نمونه‌های موردی، کوشش‌ها و موفقیت‌های کودکان تیزهوش و عقب‌ماندۀ ذهنی را به تفصیل بیان کندو چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب از توانایی‌های اجتماعی چنین کودکانی ارائه دهد. فصل اول با موضوع کفایت اجتماعی کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی شروع می‌شود. ویژگی‌ها، علت شناسی و خدمات حمایتی این کودکان از جمله مباحث آن هستند. در بخش دوم نیز کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش مطرح شده و مفهوم، زمینه‌ها، ویژگی‌ها، نشانه‌ها و معیار‌های تیزهوشی به بحث گذاشته شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب