جنسیت و فلسفه

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
محمدی اصل، عباس
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
124ص.
شابک: 
9786009870370
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
فلسفه یکی از انواع شناخت است و دانشی تعقلی را دربارۀ کلیت وجود شکل می‌دهد. این کتاب به بیان رابطۀ فلسفه با جنسیت و زن پرداخته است و ارتباط ابن دو را واکاوی می‌کند. در ابتدا انواع فلسفه مثل فلسفۀ ذهن، عین، علم، دین، هنر، سیاست و اخلاق تبیین شده‌اند. سپس رابطۀ فلسفه با زن، در مباحثی با عنوان‌های وجه جنسیتی فلسفه، خشونت فلسفه، و زنیت در یونان باستان، در عهد روشنگری، در دورۀ مدرنیته و در تاریخ جنسیت مطرح شده است.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب