جنگل‌های مانگرو (حرا)

نام مجموعه: 
زیست ایران
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
زرندیان، اردوان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
58ص.
شابک: 
9786004770415
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
افزایش دانش و آگاهی‌های زیست محیطی کودکان و نوجوانان به بهبود وضعیت موجود و معرفی روش‌های ساده و پیشگیرانه در این باره کمک می‌کند. کتاب حاضر از مجموعه‌ای چندجلدی، جنگل‌های مانگرو را که از شگفت‌انگیزترین اکوسیستم‌های ایران محسوب می‌شوند معرفی کرده‌است. چیستی و دانستنی‌هایی دربارۀ مانگرو، چرایی نیاز ما به جنگل‌های مانگرو، اکوسیستم مانگرو، گیاهان زیستگاه‌های حرا، جانوران حرا، تأثیر مردم بر جنگل‌های حرا و مناطق مهم در جنگل‌های حرا از جمله مطالب کتاب هستند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب