حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول (قسمت دوم)

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
توماس، جورج.ب
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
فرزین حاجی جمشیدی
مهرداد آزادی
محمدعلی اسلامی خوزانی
مجموع صفحات: 
420ص.
شابک: 
9789643885472
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر، از مجموعه‌ای چند جلدی که هر جلد چند مجلد دارد، کوشیده است نیازهای جمعیت رو به افزایش پژوهشگران و علاقه‌مندان مباحث حسابان را برآورد. توضیحات شهودی، مثال‌های منتخب تفکربرانگیز، نمودار ‌ها و مجموعه‌ای از تمرین‌، شالودۀ این کتاب را شکل می‌دهند. نشان‌دادن چگونگی تعمیم مفاهیم کلیدی ریاضی نیز از ویژگی‌های کتاب است. مباحث قسمت دوم جلد اول عبارت‌اند از: کاربردهای انتگرال‌های معین، توابع متعالی، روش‌های انتگرال‌گیری، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، دنباله‌های نامتناهی و سری‌ها، معادلات پارامتری و مختصات قطبی.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب