خوارزمی

نام مجموعه: 
همراه با علم، همگام با دانشمندان
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9786008499749

دوره و درس:

پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
"خوارزمی" دانشمند ایرانی، در زمینۀ نجوم، ریاضی و جغرافیا کارهای تأثیرگذاری انجام داده و گامهای بلندی برداشته است. او در طول زندگی‌اش تلاش کرد، قدر و منزلت دانشمندان هم‌عصر و قبل از خودش را به مردم بشناساند. اصلاح نظرات بعضی از دانشمندان و آثار پژوهشی به جامانده از آنان، اقدام دیگری است که‌او با دلیل و منطق انجام داده است. در این کتاب، علاوه بر این مطالب، مواردی چون نقش ایرانیان در خلافت عباسی، درخشش خوارزمی در بغداد، مذهبی خوارزمی، مشهورترین ریاضی‌دانان و سیمای زمین در علم جغرافیا بررسی شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب