خواندنی‌هایی از زندگی علما، دانشمندان و شاعران مسلمان

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
خوش، طاهر
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9789641928805
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
دانستن سرگذشت و زندگانی بزرگان مسلمان برای کودکان و نوجوانان امروز درس آموز است. کتاب حاضر می کوشد خواندنی هایی را از زندگی علما، دانشمندان و شاعران مسلمان به مخاطبان ارائه کند. در این کتاب دربارۀ موضوع «صبر در برابر بی ادبی» از آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا حکایتی می خوانیم. همچنین در کتابحکایت های دیگر ی دربارۀ بزرگان مسلمان آمده است؛ از جمله دربارۀ آیت الله بهلول گنابادی با عنوان «هرگز دروغ نگفتم ».
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب