خوش به حال من

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
سالاروند، فاطمه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786000101756
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
۱۹ قطعه شعر این مجموعه، به همراه تصاویر به توصیف موضوعاتی چون خدا، عشق، زندگی و امید به زندگی، صلح، آرامش و دوستی پرداخته است. ضمن آنکه شعر پایانی کتاب پرسشی ساده را مطرح کرده است. چرا عابران این جهان این روزها بی تبسم و ناآرام شده‌اند؟
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب