دانش‌نامه حفظ قرآن کریم: پیشرفته‌ترین روش‌های حفظ قرآن مجید

سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
فتحی، عزیز
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
294ص.
شابک: 
9786007682067
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
نویسنده در این کتاب می‌کوشد بحث حفظ قرآن کریم را با انسجام و مدیریت و با مبناهای علمی بیشتری ارائه کند. مراحل معرفی شده که شامل حفظ، زنجیرسازی اولیه، زنجیرسازی ثانویه، سبق همیشگی، شرطی‌سازی، زنجیرسازی کامل و شبکه‌سازی می‌شوند، با توجه به روش «عثمان طه» در حفظ ارائه شده‌اند. پایه اصلی آموزش در این کتاب با توجه به «منحنی هرمان ابینگ هاوس» (منحنی فراموشی ـ منحنی آموزش) و بر مبنای قانون تقسیم و غلبه در هوش مصنوعی بنا شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب