درخت‌ها

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
موناری، برونو
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محسن احسانی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9789644329302
پایه: 
هفتم
مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
درخت‌ها انواع گوناگون و شکل‌های متنوعی دارند. کتاب حاضر تمام مراحل رویش و رشد درخت را اعم از ظاهر آن تا چگونگی تغذیه بیان می‌کند. در هر صفحه شکل‌های ساده‌ای از انواع حالت‌های درخت ترسیم شده‌اند و توضیحات نویسنده را دربارۀ مفاهیم کامل می‌کنند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب