درک مطلب عربی کامل

نام مجموعه: 
میکرو‌طلایی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
یادگاری، راضیه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
280ص.
شابک: 
9786220300298
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
انسانی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
با توجه به اهمیت درک مطلب عربی، و ضرورت توجه به مبحث ترجمه، کتاب حاضر شامل 105 متن درک مطلب و 378 تست است که از ساده به دشوار ارائه شده‌اند. این کتاب ضمیمۀ رایگان کتاب «عربی کامل» است و فقط مبحث درک مطلب را دربر می‌گیرد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31