در ستایش تربیت‌ نکردن: جلوه‌هایی از زندگی و اندیشه‌های عبدالعظیم کریمی

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
متولی، علی‌رضا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
336ص.
شابک: 
9786009660186
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
معرفی کتاب: 
مستندسازی دغدغه‌ها، اندیشه‌ها و تجربه‌های برخی از چهره‌های ممتاز تعلیم و تربیت ضرورتی است که این کتاب به آن پاسخ داده است. این کتاب از مجموعه‌ای چند جلدی، دربارۀ زندگی عبدالعظیم کریمی و شامل سه بخش است: تجربۀ زیسته که زندگی‌نامۀ داستانی آقای عبدالعظیم کریمی است؛ گفت‌و‌گوها به شکل میزگرد با حضور کارشناسان صاحب‌نظر؛ دستاوردها شامل سوابق آموزشی و علمی، تألیف‌ها و ترجمه‌ها.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب