دست‌ورزی و کاردستی کتاب راهنما

نام مجموعه: 
کتاب‌های مرجع پیش‌دبستانی
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
مهرآبادی، کتایون
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789640726723
مخاطب: 
مربی
تصویرگر: 
رضیه صفریان
معرفی کتاب: 
این کتاب که به عنوان کتاب راهنما برای جلدی دیگر تدوین شده است، به شرح اهداف و شیوۀ انجام هر فعالیت در کتاب اصلی می‌پردازد. مراحل انجام هر فعالیت و مواد مورد نیاز برای تمرینات در همین کتاب مطرح شده‌اند. نکاتی نیز برای مربیان در بخش ابتدایی کتاب وجود دارد تا نتایج بهتری در آموزش حاصل شود؛ مثل قرار دادن دوبارۀ مواد اولیه در اختیار کودکان در صورت خراب شدن مواد در دفعۀ نخست، سخت‌گیری در کمک عملی رساندن به کودکان، دور نینداختن محصولات ایراددار کودکان و غیره.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب