دیدگاه‌هایی نو درباره قرآن کریم

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
درّاز، محمد عبدالله
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
شعیب علی‌خواجه
مجموع صفحات: 
308ص.
شابک: 
9786003491380
مخاطب: 
معلم
كتابدار
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر ترجمه کتاب «النبا العظیم» نوشته دکتر محمد عبدالله درّاز است. در این کتاب، اعجازهای بیانی، لغوی و عقلی قرآن کریم بررسی و با ارائه دلایل و برهان‌های مورد قبول ثابت می‌شوند، اعجاز قرآن کریم امکان ندارد مصدری غیر از الله داشته باشد. نویسنده با بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان و ایجاد هماهنگی و تناسب میان آن‌ها، از کلی‌گویی پرهیز و حق معنا را ادا می‌کند و شک را در مخاطب به یقین تبدیل می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب