دین در جهان امروز

نام مجموعه: 
در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
صدر، سید‌موسی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
احمد ناظم
حمیدرضا شریعتمداری
مجید مرادی
مجموع صفحات: 
128ص.
شابک: 
9786005676617
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
یکی از مسائل مهم که مؤمنان همواره باید پاسخگوی آن باشند، حفظ دلایل دینداری با نظر به تحولات جهان و انسان است. به تعبیر امام موسی صدر، دین تنظیم‌کنندۀ رابطۀ انسان با جهان پیرامونش است. امام موسی صدر در گفتارها و جستارهایش ، بیش از هر چیزی، در صدد توضیح این موضوع و چرایی نیاز انسان مدرن به دین بوده است. در این کتاب، سخنرانی‌ها و مقالات او در این باره ارائه شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب