دین و تکامل: نظریه تحول انواع با تأکید بر نظریه‌های جدید

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
اخوان‌نبوی، قاسم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
236ص.
شابک: 
9786001084430
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
یکی از نظریه‌های مهم علمی در علوم طبیعی، نظریۀ تکامل داروین است. این نظریه مخالفان و موافقان زیادی دارد. کتاب حاضر تحقیقی است با روش تحلیلی-توصیفی از مبانی و پیش‌فرض‌های این نظریه و نقدهایی که بر اساس شواهد علمی، فلسفۀ علم و الهیات نسبت به این نظریه شده‌است. مرور اجمالی مسئلۀ حیات، تبیین نظریۀ تکامل، مبانی و پیش‌فرض‌های نظری آن، نقد نظریۀ تکامل داروین از جنبۀ علمی و فلسفی، و نقد پیامدهای کلامی و الهیاتی نظریۀ تکامل، مباحث کتاب را تشکیل می‌دهند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب