ذهن پویا، پایه ششم دفتر 1

نام مجموعه: 
ذهن پویا
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
نوراللهی، فرزانه
قطع کتاب: 
فلش کارت بزرگ
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
90ص.
شابک: 
9786002122124

دوره و درس:

پایه: 
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کاربرد آموخته‌ها در زندگی واقعی از ملزومات آموزش معنادار است. کتاب حاضر مجموعه‌ای است شامل سه دفتر که متناسب با آموخته‌های درسی مدرسه‌ای دانش‌آموزان پایۀ ششم ابتدایی تنظیم شده‌است. محتوای کتاب در قالب سؤال‌هایی است که از مطالب کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند. نویسنده کوشیده است، محتوایی تنظیم کند که دانش‌آموزان را جذب کند. سؤالات این کتاب‌ها بیشتر بر حل مسئله تمرکز می‌کنند و نمونه‌هایی از زندگی واقعی را دربردارند. توجه به پرورش هوش‌های چندگانه نیز در این مجموعه مطرح است. جواب‌های هر سؤال نیز در پشت هر کارت آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب