ذهن پویا، پایه پنجم دفتر سوم

نام مجموعه: 
ذهن پویا
سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
نوراللهی، فرزانه
قطع کتاب: 
فلش کارت بزرگ
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
90ص.
شابک: 
9786002122117

دوره و درس:

پایه: 
پنجم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کودکان گاهی می‌خواهند بدانند از آنچه در مدرسه می‌آموزند، در زندگی واقعی چه استفاده‌ای می‌شود. کتاب حاضر مجموعه‌ای است شامل سه دفتر که متناسب با آموخته‌های درسی مدرسه‌ای دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی تنظیم شده‌است. محتوای کتاب در قالب سؤال‌هایی است که از مطالب کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند. نویسنده کوشیده است، محتوایی تنظیم کند که دانش‌آموزان را جذب کند. سؤالات این کتاب‌ها بیشتر بر حل مسئله تمرکز می‌کنند و نمونه‌هایی از زندگی واقعی را دربردارند. توجه به پرورش هوش‌های چندگانه نیز در این مجموعه مطرح است. جواب‌های هر سؤال نیز در پشت هر کارت آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب