رابطه خلاقیت و سبک‌های فرزند پروری با اهمالکاری

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
مزینی، فاطمه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
88ص.
شابک: 
9786008509110
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
معرفی کتاب: 
امروزه والدین اهمیت زیادی برای رشد و شکوفایی استعداد‌های فرزندان خود قائل‌اند و اهمال‌کاری تحصیلی یکی از دغدغه‌های بسیاری از آن‌هاست. کتاب حاضر در راستای رفع مشکل اهمال‌کاری، می‌کوشد در پنج فصل به این موضوع بپردازد. در فصل اول مفاهیم بیان می‌شوند و در فصل بعد نظریه های مربوط به موضوع، ویژگی‌های افراد اهمال‌کار و عوامل مؤثر در این جریان برشمرده می‌شوند. در فصل سوم، خلاقیت در دیدگاه‌های مختلف و عوامل مؤثر بر خلاقیت و خصوصیات افراد خلاق ذکر می‌شود. سبک‌های فرزند‌پروری و پیامدهای هرشیوه در فصل چهارم بررسی می‌شوند. در فصل آخر نیز رابطۀ خلاقیت و سبک‌های فرزند‌پروری با اهمال‌کاری مطرح و پشنهادهایی ارائه می شوند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب