راهنمای ارزشیابی درس تربیت بدنی دوره تحصیلی ابتدایی

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
چگونگی ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدرسه چندان برای مربیان این درس واضح و روشن نیست. کتاب حاضر راهنمای این موضوع است و در دوفصل می‌کوشد مربی را یاری کند تا ارزشیابی بهتری انجام دهد. در فصل اول توضیحی دربارۀ مبانی ارزشیابی درس تربیت بدنی در دورۀ ابتدایی داده شده و در فصل دوم به صورت کاملاً مبسوط به ارزشیابی دورۀ ابتدایی پرداخته شده است. تمام موارد به صورت جزئی و برای هر نیم‌سال جداگانه و به همراه آزمون‌های مرتبط ارائه شده‌اند؛ به طوری که مربی به راحتی نکات ارزشیابی هر پایۀ تحصیلی را با جزئیات آن در اختیار دارد.
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
گروه مولفان
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
128ص.
شابک: 
9789644298516
دوره و درس: 
مخاطب: 
معلم
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب