راهنمای بسته آموزشی کارکردهای اجرایی توجه و تمرکز (ویژه مربیان)

نام مجموعه: 
بسته آموزشی کارکردهای اجرایی(توجه و تمرکز)
سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
گروه روانشناسان سوفار
سبقتی، علیرضا
شریعتی، سحر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
114ص.
شابک: 
9786009779222
مخاطب: 
مربی
معرفی کتاب: 
این کتاب بخشی از یک بستۀ آموزشی است و در قالب بیست جلسه طراحی شده است. مربیان دانش‌آموختۀ رشتۀ روانشناسی در هر جلسه چهار الی پنج فعالیت مشخص شده را انجام می‌دهند. ترتیب این فعالیت‌ها در صفحۀ آغازین هر جلسه در جدولی وجود دارد. همچنین شیوۀ اجرای هر فعالیت نیز به صورت گام به گام برای مربیان نوشته شده است. مهارت‌های حرکتی، توجه، اضطراب و تمرکز کودکان در طول دورۀ آموزش بررسی می‌شود و گزارش‌های لازم دربارۀ تک‌تک نوآموزان به متخصصین موسسه داده خواهد شد. از اهداف این کتاب، افزایش مهارت‌های شناختی و بهبود توانمندی‌های ادراک دیداری و شنیداری است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب