راهنمای کامل تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خاص در سیزده طبقه ی ناتوانی

سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
ویلمشورتس، لیندا
بورو، آلن
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
یوسف اردبیلی
مجموع صفحات: 
266ص.
شابک: 
9786007084175
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
پرورشی مشاوره و مددكاری
بهداشت
معرفی کتاب: 
گروهی از کودکان دچار ناتوانی‌های خاصی هستند و به توجه ویژه نیازمندند. کتاب حاضر در پنج بخش به کمک معلمان و والدین چنین کودکانی می‌آید. در بخش نخست انواع ناتوانی‌هایی را که کودک را مشمول دریافت خدمات خاص می‌سازد، به مخاطب می‌شناساند و حد مداخله یا اقدام مربی را توضیح می‌دهد. در بخش دوم سنجش و اندازه‌گیری و انواع آن‌ها تعریف می‌شوند. در بخش بعد انواع مداخلۀ موفق و کنش‌های اجرایی، عزت نفس و احترام به خویشتن بیان شده‌اند. ارتباط و جهت‌یابی مطالب اصلی بخش چهارم هستند و در بخش آخر نیز قوانین و مقررات تعلیم و تربیت خاص و خدمات مربوط معرفی شده‌اند. در پایان کتاب چک‌لیستی برای شناخت مشکلات کودکان ناتوان آورده شده‌است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب