ردپای کربن

نام مجموعه: 
همگام با محیط‌زیست
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
هانتر، نیک
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
فاطمه باغستانی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643897680
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر دربارۀ کربن و آزادسازی آن، و تبدیل‌ آن به یک مشکل زیست محیطی توضیحاتی داده‌است. مخاطب در ابتدای کتاب متوجه می‌شود رد پای کربن چیست. سپس مشکلات ناشی از کربن، راه‌های مقابله با آن، کاهنده‌های کربن، ایجاد تغییر، تجارت و جبران کربن، و ردپای کربن در آینده بررسی می‌شوند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب