روزهای منحنی: مجموعه شعر نوجوان نیمایی

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
شفیعی، کمال
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
24ص.
شابک: 
9789643009892
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
اشعار این مجموعه، در قالب سپید سروده شده است. محتوای موضوعی هر یک از آن‌ها بیشتر، مسائل اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در این اشعار به علاقه‌مندی‌ها و دغدغه‌های نوجوانان توجه شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب