روزگار پیری

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
اصلانی، ابراهیم
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
92ص.
شابک: 
9789640808849
پایه: 
پیش دانشگاهی
سوم متوسطه نظری
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
معرفی کتاب: 
در کتاب پیش رو، نگاه منفی‌ای که در فرهنگ ما نسبت به پیری وجود دارد، بررسی شده و نویسنده سعی کرده این باور اشتباه را اصلاح و یادآوری ‌کند که جوانی هم مانند دوران پیری باارزش و مهم است. متن اصلی روایتی است که از زبان پیرمردی بازگو می‌شود و به جوانان نصیحت می‌کند که قدر جوانی را بدانند. در ادامه اشعار و مثل‌هایی دربارۀ این دوران آمده و به ارزش این دوران تأکید شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب