رویکردهای ادبیات داستانی از مشروطه تا دهه 80 ویژه متون نثر روایی(2)

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
بهمنی، یداله
نجفی، ملاحت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
226ص.
شابک: 
9786006594712
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر درس‌مایه‌ای برای متون روایی است. متون روایی یکی از درس‌های دوره کارشناسی رشته آموزش زبان فارسی است. این کتاب سیر تاریخی ـــ سبکی نثر روایی زبان فارسی را از مشروطه تا دهه هشتاد بررسی می‎کند و حاوی شش فصل است. فصل اول نثر دوره مشروطه و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی می‎کند. فصل دوم از ظهور داستان کوتاه سخن می‎گوید. فصل سوم با اشاره به جنگ جهانی دوم، به رمان‎های تاریخی و اجتماعی این دوره و ویژگی‌آن‌ها اشاره می‎کند. فصل چهارم... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب