ریاضی آموزکار دوم ابتدایی

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
رادمرد، علی‌اکبر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
144ص.
شابک: 
9786007186480

دوره و درس:

پایه: 
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضی از درس‌هایی‌است که برای درک مفاهیم آن، تمرین و تکرار نیاز است. کتاب حاضر از مجموعۀ «خواندنی» به آموزش درس ریاضی پایۀ دوم دبستان اختصاص دارد. از جمله ویژگی‌های آن عبارت‌اند از: آموزش درس به درس طبق فصل‌های کتاب، تمرین‌های مرتبط با هر درس، نکته‌های کاربردی، و ارزشیابی مستمر در انتهای هر فصل. موضوع‌های مباحث این کتاب «عدد و رقم، یادآوری جمع و تفریق اعداد دو رقمی، اشکال هندسی، عددهای سه رقمی، اندازه‌گیری، جمع و تفریق اعداد سه‌ رقمی، کسر و احتمال، و آمار و نمودار» هستند. هر بخش از کتاب عبارت‌است از قسمت‌های اهداف، مفاهیم، تمرین و نکته‌ها.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب