ریاضی را قورت بده:ویژه پایه ششم دبستان

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
غفاریان‌ زرگر، زهرا
جعفری‌ ممتاز، مریم
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
196ص.
شابک: 
9786007263471

دوره و درس:

پایه: 
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضی یکی از درس‌هایی است که تسلط به مفاهیم آن به تمرین و حل نمونه نیاز دارد. کتاب حاضر مجموعه‌ای است از تمرین‌های ریاضی پایۀ ششم دبستان در سطوح ساده تا مشکل که برای تمام دانش‌آموزان قابل استفاده است. مطالب کتاب، مطابق کتاب درسی، در هفت فصل دسته بندی شده‌اند و هر فصل شامل تمرین‌های متنوع و مسئله‌های ریاضی است. در پایان کتاب نیز دو نمونه آزمون ارزشیابی پایان ترم ‌های 1 و2 گنجانده‌ شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب