ریاضی را قورت بده: ویژه پایه دوم دبستان

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
رئیسی‌ امجد، علی‌رضا
شمس، اعظم
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
172ص.
شابک: 
9786007263433

دوره و درس:

پایه: 
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
ریاضی یکی از درس‌هایی است که تسلط به مفاهیم آن به تمرین و حل نمونه نیاز دارد. کتاب حاضر مجموعه‌ای است از تمرین‌های ریاضی پایۀدوم دبستان در سطوح ساده تا مشکل که برای تمام دانش‌آموزان قابل استفاده است. مطالب کتاب، مطابق کتاب درسی، در هشت فصل دسته بندی شده‌اند و هر فصل شامل درس نامه، سؤال‌های ارزشیابی تشخیصی، تمرین‌های متنوع، سؤال‌های فکرکن و پاسخ بده، و قسمت‌های بخوان و بیاموز، و بیشتر بیاموز است. در پایان هر فصل سؤال‌های چندگزینه‌ای و مرور فصل آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب