ریاضی8 ام

نام مجموعه: 
شهاب
چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
بیات، حمید رضا
کریمی خراسانی، کیان
خمامی ابدی، مرتضی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
252ص.
شابک: 
9789640725061

دوره و درس:

پایه: 
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
دانش‌آموزانی که به درسی خاص علاقۀ بیشتری دارند و در آن درس قوی‌تر هستند، به منابع مطالعاتی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند. کتاب حاضر مخصوص دانش‌آموزان برتر در درس ریاضی پایۀ هشتم است که شامل آموزش پیشرفتۀ مباحث کتاب درسی و مثال‌ها و نیز تمرین‌های تفکیک‌شدۀ هر فصل می‌شود. هر فصل عبارت است از یادآوری مبحث مورد نظر در سال‌های گذشته و سپس توضیح درس جدید. پس از آن تمرین‌ها و بعد پرسش‌های چهارگزینه‌ای آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب